Er du klar for Generasjon Z? 

- de nye trendZetterne i arbeidslivet

29. januar, 2020 

Vulkan Arena, Oslo 

Generasjon Z er født inn i den digitale tid. Hvordan vil de påvirke fremtidens ledelse, merkevarebygging og rekrutteringsarbeid?

For å være en god leder og rekrutterer, er det viktig å forstå generasjonen. Hvilke verdier har Generasjon Z, hva ønsker de seg fra arbeidslivet, og hva tilfører de arbeidsplassen?

29. januar, 2020

08.30 - 14.30

Vulkan Arena, Oslo 

Med Generasjon Z (f. 1996-2007) følger helt nye forventninger til arbeidslivet.

 

De er den første generasjonen som er født inn i den digitale tidsalderen. De har knekt koden for kommunikasjon i sosiale medier og de verdsetter off-line-tiden på en ny måte. Verdigrunnlaget endres, og de lytter til andre stemmer enn før.

Hvordan vil Generasjon Z påvirke fremtidens ledelse, merkevarebygging og rekrutteringsarbeid?

Denne konferansen gjør et dypdykk i behovene til de som er mellom 12-23 år (Generasjon Z) med et særlig fokus på de unge mellom 18-23 år som er på vei inn, eller allerede er, i arbeidslivet. 

Med foredragsholdere som Chloe Combi, Anita Krohn Traaseth, Elise By Olsen, Elisabeth Ege, Eduardo Ibacache Rodriguez, Carsten Maartman-Moe, Katharina Sinding-Larsen Fries og Nicholas Boyd og ikke minst et eget panel med generasjon Z-ere, vil vi ta deg med inn i kjernen av denne generasjonens behov, forventninger og kompetanseområder.

For 15 år siden var det ofte kun to generasjoner på samme arbeidsplass. I dag er det vanlig med fire generasjoner som hver har sine særtrekk på arbeidsmarkedet: Generasjon X, Y, Z og babyboomers. Dette kan skape gnisninger og har ofte et utspring i manglende forståelse for hverandres behov. Med denne konferansen ønsker vi å sette fokus på hvordan man kan spille hverandre gode på tvers av generasjoner. 

For å belyse disse temaene, har vi invitert eksperter og ungdommer i generasjonen et spennende, interaktivt program!

PROGRAM

08.30

Registrering og frokost  

09.00 

Velkommen og introduksjon 

09.10 

Generasjon Z: hvorfor er det viktig å forstå dem og hva trenger du å vite? 

Chloe Combi, forfatter av boken "Generation Z", konsulent og Generasjon Z-ekspert

Chloe Combi har intervjuet over 10 000 ungdommer fra hele verden i Generasjon Z i løpet av de siste fire årene. Dette gjør henne til en ekspert på generasjonen. Hun vil utdype hva som karakteriserer dem globalt sett og deler sin mest oppdaterte innsikt. Hun vil også adressere globale vs lokale forskjeller.

Presentasjonen blir på engelsk.

09.50  

Generasjon Z - de nye sjefene

Elise By Olsen, 19 år, Redaksjonssjef i magasinet Wallet, ekspert på egen generasjon og etterspurt foredragsholder

Generasjon Z-erne liker flat struktur, høy grad av involvering og har en lav terskel for å benytte digitale deletjenester og sosiale medier. Elise er en viktig stemme for sin generasjon og gir oss et innblikk i hvordan norske bedrifter kan spille på lag med den nye generasjonen. 

10.15 

Pause

 

10.45 

Digitalt og humant lederskap - hvordan fremtidens lederskap er det Generasjon Z forventer

Eduardo Ibacache Rodriguez og Ingvil Gaasland snakker om hva som ligger i en digital kultur og humant lederskap.

10.55 

Er verdidrevet ledelse, en sterk HR-kultur og flat struktur nøkkelen til suksess?

Carsten Martmaan-Moe, CEO i Transcendent Group. Han leder en arbeidsplass som er kåret til en av Norges beste arbeidsplasser gjennom Great Place to Work.

11.05

Digitalt innfødt og sober curious – et tidsbilde

Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetanse, vil dele funn fra kompetansesenterets pågående prosjekt ‘Unge i arbeidslivet’ og fra dialog med arbeidsplasser med unge medarbeidere. I sitt innlegg kommer hun blant annet innom hva unge i arbeidslivet er opptatt av, og generasjonsforskjeller det er viktig å være klar over.

11.15

Lunsj

11.45 

Omstilling og endring: hvordan kan ledere skape en attraktiv arbeidsplass for Generasjon Z? 

Anita Krohn Traaseth, nærlingslivsleder og skribent og tidligere direktør for Innovasjon Norge.

12.30 

Paneldiskusjon om hvordan bedrifter må tenke nytt rundt det å være en attraktiv arbeidsplass  - sett fra alle generasjoners ståsted

Elise By Olsen i paneldiskusjon med Generasjon Z-er Katharina Fries, Babyboomer Elisabeth Ege og en generasjon Y og X-er. 

13.00

Pause

13.20 

Paneldiskusjon som gir et dypdykk i hvordan det er å være i Generasjon Z. 

Vi snakker med tre ungdommer i Generasjon Z.

I denne økten får vi høre fra ungdommene selv hvordan det er å være ung i dag og ta del i deres tanker rundt deres behov og ønsker.

13.45 

Hvordan kan man med enkle grep og virkemidler få til bedre samhandling med generasjon z?

Chloe Combi og Elise By Olsen i dialog.

Presentasjonen blir på engelsk.

14.15 

Pause

14.45 

Innovasjonsworkshop: lær hvordan du henger med i tiden gjennom å bygge en innovativ samarbeidskultur. 

Carolina Salazar er en ledende ekspert på innovasjonmetodikk og design-tenkning. I denne workshoppen lærer du effektive metodikker du umiddelbart kan benytte i egen virksomhet for å bidra til å øke samarbeid på tvers av generasjoner.

 

Presentasjonen blir på engelsk.

15.30 

Takk for i dag!    

Foredragsholdere og paneldebattanter:

Chloe Combi, verdensledende ekspert på Generasjon Z

Vi har gleden og privilegiet av å få britiske Chloe Combi til Norge for første gang. Chloe er en etterspurt foredragsholder og en verdensledende ekspert på generasjon Z. Hun er konsulent for FN, European Central Bank, University of Oxford og toneangivende firmaer som Google, Facebook, Porsche og Coca Cola og andre som trenger hjelp med å tette generasjonsgapet og søker å forstå Generasjon Z.

 

Det er hennes forståelse av generasjon Z og kommende generasjoner, som gjør henne til en spesielt etterspurt foredragsholder siden hun kan gi et dypdykk inn i hvordan fremtidige generasjoner oppfører seg - og hvorfor - og ikke minst hvordan fremtiden ser ut for organisasjoner, utdanning og arbeidslivet. 

 

Hun utga en av verdens første bøker om denne generasjonen allerede i 2015: "Generation Z: Their voices, their lives". Hun har siden 2015 intervjuet mange tusen ungdommer både i UK og andre land. Hun har derfor en helt unik ekspertise og innsikt i deres behov og hun jobber nå med en revidert utgave av boken fra 2015. 

Carolina Salazar

Carolina er en verdensledende ekspert på innovasjonmetodikk og design-tenkning. Hun er professor in emeritus ved MIT, Wharton School of The University of Pennsylvania, Universitetet i Barcelona, and OIT, teaching Innovation, Entrepreneurship, Design Thinking, and Foresights. Hun er en Ted-X-foredargsholder og har fasilitert mer enn 300 konferanser i verden. Carolina er en moderne leder med høyt fokus på utførelse, strategi og innovasjon. Hun drives av nysgjerrighet og en lidenskap for kontinuerlig læring gjennom å utforske det ukjente og gjøre både samfunns- og forretningsmessige forbedringer.​

 

I denne workshoppen lærer du effektive metoder du umiddelbart kan benytte i egen virksomhet for å bidra til å øke samarbeid på tvers av generasjoner.

 

E-boken